IV Kongres Genetyki Poznan 2013 nagłówek

» Strona główna
» Patronat honorowy
» Program
» Honorowy Komitet Nauk.
» Komitet organiz.-nauk.
» Miejsce obrad
» Galeria zdjęć
» Opłaty
» Streszczenia
» Dla autorów
» Zakwaterowanie
» Praktyczne połączenia
» Sponsorzy/Wystawcy
» Imprezy towarzyszące


» Panel Uczestnika
» Panel Organizatorów

Galeria zdjęć
podkreślenie


Patronat medialny
podkreślenieNagrody
podkreślenie


SEKCJA GENETYKI CZŁOWIEKA
 • BOCIAN 2013 - nagroda za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna
  M. Bartnik, B. Nowakowska, K. Derwińska, B. Wiśniowiecka-Kowalnik, M. Kędzior, J. Bernaciak, K. Ziemkiewicz, T. Gambin, M. Sykulski, N. Bezniakow, L. Korniszewski, A. Kutkowska-Kaźmierczak, J. Klapecki, K. Szczałuba, C.A. Shaw, T. Mazurczak, A. Gambin, E. Obersztyn, E. Bocian, P. Stankiewicz
  Znaczenie submikroskopowego niezrównoważenia genomu w etiopatogenezie opóźnienia rozwoju psychoruchowego i dziecięcej niepełnosprawności intelektualnej

 • BOCIAN 2013 - nagroda za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna
  J.A. Karolak, K. Wakui, L.G. Shaffer, M. Gajęcka
  Charakterystyka równocześnie występujących duplikacji i delecji w zespole monosomii 1p36

 • BOCIAN 2013 - nagroda za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna
  M. Iliszko, J. Ryś, M. Koczkowska, A. Kruczak, W. Biernat, J. Limon
  Nowe warianty swoistej translokacji t(12;16)(q13;p11) w dwóch przypadkach tłuszczakomięsaka śluzowatego (MLPS)

 • BOCIAN 2013 - nagroda za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna
  K. Iżykowska, M. Zawada, K. Nowicka, P. Grabarczyk, W.D. Ludwig, Ch.A. Schmidt, G.K. Przybylski
  Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna aberracji chromosomowych w białaczce z dużych ziarnistych limfocytów T

 • BOCIAN 2013 - nagroda za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna
  M. Zakrzewska, J. Skrzypczak, S. Dębicki, A. Sowińska, A. Latos-Bieleńska
  Zastosowanie metod molekularnych FISH, MLPA, QF-PCR i array CGH w identyfikacji aberracji chromosomowych u zarodka/płodu w niepowodzeniach ciąży

 • BOCIAN 2013 - nagroda za plakat w Sesji Cytogenetyka klasyczna i molekularna
  K. Kozłowska, B. Panasiuk, B. Stasiewicz-Jarocka, I.W. Lurie, K. Chrzanowska, M. Lenkiewicz, A. Gutkowska, M. Iliszko, A.T. Midro
  Ocena prawdopodobieństwa urodzenia dziecka z niezrównoważonym kariotypem oraz ryzyka wystąpienia różnych patologii ciąży w rodzinach nosicieli translokacji chromosomowych wzajemnych angażujących chromosom 7

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Wybrane choroby genetyczne w pediatrii, internie, neurologii i psychiatrii
  M. Kurkowiak, N.T. Loges, G.W. Dougherty, H. Olbrich, C. Werner, J. Raidt, P. Pennekamp, I. Amirav, D. Wieczorek, K. Landwehr, K. Nielsen, G. Köhler, M. Witt, H. Omran
  Mutacje w genie LRRC6 zidentyfikowane u pacjentów z PCD powodują defekty ramion dyneinowych

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Wybrane choroby genetyczne w pediatrii, internie, neurologii i psychiatrii
  M. Dąbrowski, Z. Bukowy-Bieryłło, M. Witt, E. Ziętkiewicz
  Zastosowanie translacyjnego odczytu przedwczesnych kodonów STOP (PTC readthrough) w patogenezie pierwotnej dyskinezy rzęsek

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Wybrane choroby genetyczne w pediatrii, internie, neurologii i psychiatrii
  S.O. Rzońca, M. Gos, D. Szopa, J. Bal
  Diagnostyka molekularna chorób FMR1 zależnych

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Mikromacierze i NGS w badaniach naukowych i praktyce klinicznej
  M. Startek, P. Szafranski, C.A. Shaw, T. Gambin, P. Stankiewicz, A. Gambin
  Elementy LINE jako potencjalny czynnik mediujący nawracające CNV

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Onkogenetyka – nowotwory dziedziczne i genetyka komórek somatycznych
  N. Olszewska, K. Skonieczka, B. Mucha, B. Grolik, D. Chraniuk, M. Całbecka, O. Haus
  Trudny diagnostycznie przypadek pacjentki ze złożoną translokacją angażującą geny c-MYC, IGH i BCL-2

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Onkogenetyka – nowotwory dziedziczne i genetyka komórek somatycznych
  P. Boruń, A. Bartkowiak, T. Banasiewicz, B. Niedoszytko, D. Nowakowska, M. Teisseyre, J. Limon, J. Lubiński, Ł. Kubaszewski, J. Walkowiak, E. Czkwianianc, M. Siołek, A. Kedzia, P. Krokowicz, W. Cichy, A. Pławski
  Analiza topnienia w wysokiej rozdzielczości jako szybka i skuteczna metoda przesiewowa w diagnostyce molekularnej pacjentów z Zespołem Peutza-Jeghersa

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Onkogenetyka – nowotwory dziedziczne i genetyka komórek somatycznych
  K. Bednarek, M. Kostrzewska-Poczekaj, M. Szaumkessel, M. Giefing, K. Szyfter, R. Grenman, M. Jarmuż-Szymczak
  CDK1 – nowy onkogen płaskonabłonkowego raka krtani?

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Onkogenetyka – nowotwory dziedziczne i genetyka komórek somatycznych
  H. Janiszewska, A. Bąk, M. Hartwig, M. Kuliszkiewicz-Janus, M. Całbecka, B. Jaźwiec, K. Kuliczkowski, O. Haus
  Ryzyko czerwienicy prawdziwej (PV) u nosicieli konstytucyjnej mutacji genu CHEK2

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Varia
  A. Auguściak-Duma, M. Majka, M. Janeczko, J. Goździk, D. Jarocha, J. Witecka, M. Lesiak, H. Koryciak-Komarska, A.L. Sieroń, J.J. Pietrzyk
  Cell therapy of a patient with type III osteogenesis imperfecta caused by G23569A (p.Gly517Asp) COL1A2 gene mutation and unstable collagen type I

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Varia
  B. Narożna, A. Szczepankiewicz, P. Lackie, J. Holloway
  Analiza profilu ekspresji miRNA podczas naprawy uszkodzeń nabłonka oskrzelowego

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Varia
  W. Kobiela, G. Peszyńska-Sularz, M. Gabig-Cimińska, G. Węgrzyn, J. Jakóbkiewicz-Banecka, M. Malinowska
  Ocena skuteczności różnych podejść terapeutycznych na obniżenie poziomu spichrzania glikozoaminoglikanów w tkankach myszy chorych na mukopolisacharydozę typu I

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Dysmorfologia molekularna
  A. Jakubiak, M. Kugaudo, E. Obersztyn, K. Szczałuba, A. Kaźmierczak-Kutkowska, J. Klapecki, J. Pilch, M. Badura-Stronka, M. Krajewska-Walasek, M.M. Sąsiadek, A. Rauch, R. Smigiel
  Analiza fenotypowa i genotypowa polskich pacjentów z zespołem Mowata i Wilsona

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Dysmorfologia molekularna
  A. Jamsheer, K. Telega, A. Sowińska-Seidler, M. Socha, A. Latos-Bieleńska
  Identyfikacja molekularnej przyczyny choroby u pacjentów z mnogimi wyroślami kostnymi

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Zaburzenia rozrodu. Genetyka ginekologiczna
  A. Malcher, N. Rozwadowska, T. Stokowy, P. Jedrzejczak, W. Zietkowiak, M. Kurpisz
  Potencjalne biomarkery diagnostyczno-prognostyczne dla pacjentów z azoospermią nieobstrukcyjną zidentyfikowane za pomocą analizy profilu ekspresji genów

 • ZŁOTA HELISA - nagroda za plakat w Sesji Genetyka narządów zmysłów
  A. Kodroń, A. Kulicka, K. Karwowska, M. Krawczyński, M. Korwin, B. Kierdaszuk, A. Kamińska, E. Bartnik, K. Tońska
  Analiza korelacji genotyp-fenotyp wśród polskich pacjentów z dziedziczną neuropatią wzrokową Lebera


SEKCJA GENETYKI ZWIERZAT
 • ZŁOTY RUMAK - nagroda I stopnia za plakat
  T. Zabolewicz, P. Brym, K. Sitarz, K. Oleński, J. Szyda, S. Kamiński
  Polimorfizm w obrębie regionu 5’flankującego genu ADAM32 i jego związek z liczbą komórek somatycznych w mleku krów

 • ZŁOTY RUMAK - nagroda I stopnia za plakat
  J. Nowacka-Woszuk, I. Szczerbal, S. Salamon, B. Kociucka, H. Jackowiak, E. Prozorowska, B. Slaska, D. Różańska, M. Orzelski, M. Ochota, S. Dzimira, W. Niżański, M. Świtoński
  Zaburzenia rozwoju płciowego u dwóch kotów z kariotypem męskim (38, XY)

 • SREBRNY RUMAK - nagroda II stopnia za plakat
  M. Mioduchowska, A. Kaczmarczyk, A. Burzyński, M. Soroka, J. Sell
  Sekwencja genomu mitochondrialnego typu M u skójki gruboskorupowej Unio Krassus (Phillipson, 1778)

 • SREBRNY RUMAK - nagroda II stopnia za plakat
  B. Ślaska, L. Grzybowska-Szatkowska, S. Nisztuk, M. Surdyka, D. Różańska
  Zaburzenia genomu mitochondrialnego w nowotworach złośliwych psów

 • BRĄZOWY RUMAK - nagroda III stopnia za plakat
  M. Wojciechowska, Z. Nowak, A. Gurgul, W. Olech
  Wykorzystanie panelu informatycznych markerów SNP do analizy struktury genetycznej żubra (Bison bona sus)

 • BRĄZOWY RUMAK - nagroda III stopnia za plakat
  M. Ogłuszka, A. Szostak, D. Gołuch, E. Poławska, P. Urbański, T. Blicharski, J. Horbańczuk, A. Roszczyk, M. Pierzchała
  Quantitative analysis of the pig muscle transcriptome (m. gluteus medius) based on NGS (next generation sequencing) in terms of the omega-3/omega-6 fatty acid ratio


SEKCJA GENETYKI ROŚLIN
 • ZŁOTA KONICZYNKA - za zajęcie I miejsca za plakat
  B. Wójcikowska, M.D. Gaj
  Gen AUXIN RESPONSE FACTOR2 – negatywny regulator procesu somatycznej embriogenezy u Arabidopsis

 • ZŁOTA KONICZYNKA - za zajęcie I miejsca za plakat
  W. Sura, J. Sadowski, P.A. Ziółkowski
  Histon H2A.Z jest negatywnym regulatorem ekspresji genów u Arabidopsis thaliana w stresie suszy

 • SREBRNA KONICZYNKA - za zajęcie II miejsca za plakat
  Y. Yanushevska, A. Nadolska-Orczyk, W. Orczyk
  Rośliny jęczmienia z wyciszoną ekspresją HvGSK charakteryzują się wyższą tolerancją na stres zasolenia

 • SREBRNA KONICZYNKA - za zajęcie II miejsca za plakat
  T. Mróz, A. Bernat, G. Bartoszewski
  Analiza strukturalna genomu mitochondrialnego linii B10 ogórka (Cucumis sativus L.)

 • ZIELONA KONICZYNKA - za zajęcie III miejsca za plakat
  K. Sosnowska, L. Szała, A. Olejnik, T. Cegielska-Taras
  Rzepak resyntetyzowany – źródło nowej zmienności genetycznej

 • ZIELONA KONICZYNKA - za zajęcie III miejsca za plakat
  O. Fedorowicz-Strońska, G. Koczyk, P. Krajewski, M. Kaczmarek, J. Sadowski
  Identyfikacja, charakterystyka i analiza ekspresji jęczmiennych kinaz białkowych zależnych od wapnia


SEKCJA GENETYKI MIKROORGANIZMÓW
 • ZŁOTA EZA - za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepsze wystąpienie ustne
  J. Czarnecki, Ł. Dziewit, K. Kuźmicz, Ł. Kowalski, D. Bartosik
  Chromidy bakterii z rodzaju Paracoccus (Alphaproteobacteria) – struktura genetyczna, zmienność i rola w determinowaniu fenotypów gospodarzy

 • ZŁOTA EZA - za zajęcie I miejsca w konkursie na najlepsze prezentacje plakatowe
  P. Serbiak, W. Irzykowski, I. Kasprzyk, J. Kaczmarek, M. Jędryczka
  Zastosowanie trawienia restrykcyjnego fragmentów ITS i TEF (CAPS, dCAPS) do identyfikacji molekularnej gatunków grzybów rodzaju Fusarium zasiedlających ziarniaki i plewy pszenicy

 • SREBRNA EZA - za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepsze wystąpienie ustne
  W. Woźnica, J. Nasierowska, A. Cena, S. Radomska, X.J. Li, U. Gągała, M. Łobocka
  Analiza funkcjonalna genów litycznych bakteriofaga P1

 • SREBRNA EZA - za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepsze wystąpienie ustne
  I. Litwin, D. Dziadkowiec, R. Wysocki
  Genotoksyczność arsenu u drożdży Saccharomyces cerevisiae

 • SREBRNA EZA - za zajęcie II miejsca w konkursie na najlepsze prezentacje plakatowe
  R. Lasek, K. Romaniuk, A. Szych, Ł. Dziewit, D. Bartosik
  Potencjał genetyczny i właściwości metaboliczne arktycznego szczepu Psychrobacter sp. DAB_AL43B

 • BRĄZOWA EZA - za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepsze wystąpienie ustne
  A. Kuroń, M. Korycka-Machała, J. Dziadek
  Primaza DnaG jako potencjalna tarcza dla nowych leków przeciwgruźliczych

 • BRĄZOWA EZA - za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepsze prezentacje plakatowe
  M. Hetman
  Tasowanie genomowe jako narzędzie doskonalenia mikroorganizmów


aktualizacja: 2013-10-05